Tovholder

Jan Skovgaard er tovholder for administrationen af de private bådpladser og for ventelisten.
Jan kan kontaktes på  mail: jan@janskovgard.dk

VENTELISTE TIL PRIVAT BÅDRUM

  1. Camilla Ollerup
  2. Birgitte Ranfelt
  3. Tine Ellehammer Sørensen
  4. Peer Hübschmann
  5. Karen Louise Haugaard
  6. Lisbeth Jess Plesner
  7. Henrik Rothmann
  8. Finn Kjeldsen
  9. Ellen Gang Larsen

Senest opdateret 11.05.2022

Oversigt over placering af private kajakker

BÅDPLADS NR.

 
1. Thorbjørn Sejer Jensen 19. Peter Svendsen
2. Steen Jørgensen 20. Mette Marie Weinrich
3. Freddy Nørager Poulsen 21. Claus Lagoni
4. Ove Bast 22. Bodil Andersen
5. John B. Grønborg 23. Jan Henriksen
6. Morten Høj 24. Birthe Skovgaard
7. Max Jacobsen 25. Peter Harbo
8. Erik Steen Jensen 26. Christian Sodemann
9. Lisbeth Rygaard 27. Ulla Kirkedal
10. Mette Grønborg 28. Karsten Aaberg
11. Lajla Harbo 29. Esther Lund Jensen
12. Michael Nielsen 30. Merete Meier
13. Inge Hansen 31. Jens Ole Posselt
14. Peter Fammé 32. Jette Nygaard Andersen
15. Leon Henriksen 33. Axel Borup
16. Frits Aggersbjerg 34. Birgit Constantin Fejring
17. Lisbeth Kjær Lagoni 35. Jim Krog
18. Henriette Thomsen 36. Ulla Spens