Nye medlemmer

Kunne du tænke dig at blive medlem af MKC?

Bemærk at MKC kun har tur- og kapkajakker. Hvis du ønsker at ro havkajak skal du finde dig en anden klub.

Alle kajakroere med erfaring fra tur-og kapkajakker kan blive medlem af MKC. Afhængig af erfaring er der forskel på proceduren for optagelse. Har du kun erfaring med havkajak, skal du søge optagelse som begynder.

1. Hvis du er aktiv roer med IPP2 bevis i tur/kap-kajak kan du indmeldes direkte. Du skal skrive til kasserer@mkc-kajak.dk med oplysning om navn, adresse, IPP2 nummer, mobil, mailadresse, fødselsdato og -år. Har du IPP2 bevis i havkajak, skal du deltage i begynderinstruktion for at blive optaget som medlem af MKC.

2. Hvis du er tidligere roer og eventuelt overflytter fra anden klub, men er uden dokumenteret roerfaring, skal du efter nærmere aftale aflægge svømmeprøve, samt bevise roteknik svarende til IPP1 i tur-kapkajak overfor en instruktør. 

Start med at skrive til kasserer@mkc-kajak.dk  med oplysning om navn, adresse, evt. klub, roerfaring, mobil, mailadresse, fødselsdato og -år.

Du er friroet efter at have roet 75 km. Hvis du ønsker IPP2, skal du aflægge samtlige prøver for at kunne få IPP2 certificering fra MKC. Du kan læse mere om reglerne for IPP1 og IPP2 her.

3. Hvis du ingen erfaring har, men ønsker at lære at ro, skal du gennemgå MKCs begynderinstruktion.

 

Optag af begyndere i 2021 

På grund af Covid-19 optager MKC kun ganske få begyndere i sæson 2021. Mange af pladserne er nemlig på forhånd optaget af begyndere, som egentlig var optaget i 2020, hvor meget blev aflyst pga. Covid-19.

Der var enkelte ledige pladser på begynderholdene i sæson 2021, og disse pladser har været opslået. Der er desværre ikke flere ledig pladser. 

Blev der ikke plads til dig i år, må vi desværre henvise dig til at søge optagelse i 2022. Der er ikke mulighed for at blive skrevet på venteliste til instruktionen næste år.

Der er normalt online tilmelding her på hjemmesiden fra den første søndag i marts, hvor tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.

MKC begynderinstruktion 2021

De planlagte tre begynderhold i 2021 starter op i juni måned med to instruktionsaftener (kl. 18-22) for hvert hold:

  • Hold 1: Mandag den 7. juni og mandag den 14. juni.
  • Hold 2: Tirsdag den 8. og tirsdag den 15. juni.
  • Hold 3: Torsdag den 10. og torsdag den 17. juni.

Datoer for de efterfølgende instruktionsgange i august måned er endnu ikke fastlagt.

Pris for deltagelse i begynderinstruktion

Prisen for deltagelse i MKC’s begynderinstruktion (incl. første års kontingent samt evt. udstedelse af IPP2-certifikat) er 2.200 kr. i 2021.

Beløbet vil blive opkrævet hos begynderne til betaling ca. 1. april.

Hvad kan du forvente som begynder i MKC?

MKC’s begynderinstruktion er målrettet uddannelse af nye medlemmer af MKC. Hvis du egentlig ikke ønsker medlemskab af MKC, men alene er interesseret i at erhverve dig et IPP2-certificat, anbefaler vi dig i stedet at søge ind hos en professionel kursusudbyder. Som deltager i MKC’s begynderinstruktion vil du først kunne erhverve et IPP2-certificat i den efterfølgende sæson.

Som begynder i MKC skal du gennem et instruktionsforløb, hvor du lærer at håndtere kajakken, bliver guidet i den rette roteknik, og får viden om de vand- og vejrmæssige forhold, du skal forholde dig til.

Du bliver en del af et hold på 8 begyndere, som bliver guidet og instrueret i kajaksporten af et team af klubbens frivillige instruktører, som er uddannet efter Dansk Kano og Kajakforbunds regler. Instruktionsdagene er hyggelige, sjove og naturligvis også udfordrende. Men du er sammen med andre, der er på samme niveau som dig, og I er i trygge hænder hos vores instruktører.

I den første del af instruktionsforløbet skal du gennemgå nogle sikkerhedsmæssige prøver, for at klubben kan være tryg ved at lade dig ro i kajakken. Dels en svømmeprøve, hvor du skal svømme 600 meter i havet foran klubben, og dels en kæntringsprøve, hvor du skal ro 200 meter ud, kæntre og svømme med din kajak ind til land, hvor du tømmer kajakken for vand. Begge prøver bliver afholdt under tæt opsyn, så du aldrig er alene på/i vandet.

Fokus for begynderinstruktionen er, at du i den første sæson opnår at blive friroet, så du trygt kan tage ud og ro. Du skal også lære en række færdigheder, som Dansk Kano og Kajakforbund har defineret som IPP1 og IPP2 (tur/fitness/kap). Du kan læse mere om IPP-uddannelse her.

Du er friroet, når du har gennemført alle fem instruktionsgange og sikkerhedsprøver, og du har roet 75 km med ledsagelse. Som friroet kan du få nøgle til klubhuset og må nu ro uden ledsagelse i sommersæsonen.  Vi forventer at de fleste vil være friroet med udgangen af august måned, men alle begyndere skal sørge for at være friroet, inden sæsonen slutter med standerstyning ca. 1. oktober.

I din anden sæson starter MKC i det tidlige forår op med samling af alle sidste-års-begynderne til opsamling af instruktion og øvning af roteknik samt tilbud om kom-godt-i gang-igen aktiviteter. I løbet af foråret skal du gennemføre en IPP2-prøve, hvorefter du får et IPP2-certifikat som bevis på gennemført uddannelse.

Efter uddannelsen er gennemført, arrangeres en weekendtur til Silkeborg-søerne, hvor du kan prøve at komme på tur og ro i en helt anden slags vand. Der bliver også tilbud om introduktion til faciliteter og roning på Brabrand Rostadion.

Vigtigt at afsætte den nødvendige tid

Det koster tid og ihærdighed at lære at ro kajak. Du skal derfor forvente at afsætte en del tid, – især over hele begyndersæsonen samt i foråret den efterfølgende sæson. Som deltager i begynderinstruktionen skal du være opmærksom på, at du i stort omfang selv har ansvar for at melde dig til de opslåede aktiviteter, som er nødvendige for at kunne opfylde de stillede krav i uddannelsen.

Du skal herunder forvente at skulle deltage i to instruktionsaftener medio juni (kl. 18-22), hvor der er fokus på at lære de mest basale færdigheder og gennemføre sikkerhedsmæssige prøver.

I to måneder hen over sommeren fra juni til august skal du deltage i mindst 10 gange km-roning, dvs. mindst 1-2 gange ugentligt i gennemsnit. Du skal hver gang forvente at afsætte mindst et par timer til en rotur på ca. 5 km. Der vil være mulighed for at tilmelde sig km-roning på forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Du skal i løbet af sommeren ro mindst 50 km med ledsagelse.

Medio august skal du deltage i to instruktionsaftener samt en hel instruktionsdag i en weekend (kl. 9-18), hvor der bliver fokus på at lære mere ro-teknik og andre færdigheder.

Det er et krav, at du SKAL kunne deltage i alle fem instruktionsgange i juni og august måned.

Også i perioden fra august og frem til sæsonen slutter omkring 1. oktober skal du afsætte tid til km-roning og øvning af teknik 1-2 gange ugentligt. Der er herunder mulighed for at deltage i handicaproning sammen med resten af klubben hver onsdag aften.

I den efterfølgende sæson skal du i det tidlige forår deltage flere gange i opsamling af instruktion og kom-godt-i gang-igen arrangementer. Herefter skal du gennemføre en IPP2-prøve som afslutning på uddannelsen.

Et nyt hold bliver introduceret til kajakken, dens udstyr, de mulige indstillinger mv.

Makkerredning bliver øvet under instruktionskurset. Det er nemmere end man tror.

Det er ikke så slemt at kæntre og vi kan lige så godt lære at blive trygge ved det, for vi gør det alle fra tid til anden.