Nye medlemmer

Kunne du tænke dig at blive medlem af MKC?

Alle kajakroere med erfaring fra tur-og kapkajakker kan blive medlem af MKC. Afhængig af erfaring er der dog visse forskelle på proceduren. Har du kun erfaring med havkajak, skal du søge optagelse som begynder.

1. Hvis du er aktiv roer med IPP2 bevis i tur/kap-kajak kan du indmeldes direkte. Du skal skrive til kasserer@mkc-kajak.dk med oplysning om navn, adresse, IPP2 nummer, mobil, mailadresse, fødselsdato og -år. Har du IPP2 bevis i havkajak, skal du deltage i begynderinstruktion for at blive optaget som medlem af MKC.

2. Hvis du er tidligere roer og eventuelt overflytter fra anden klub, men er uden dokumenteret roerfaring, skal du efter nærmere aftale aflægge svømmeprøve, samt bevise roteknik svarende til IPP1 i tur-kapkajak overfor en instruktør eller instruktørmedhjælper. Du er friroet efter at have roet 75 km. Start med at skrive til kasserer@mkc-kajak.dk  med oplysning om navn, adresse, evt. klub, roerfaring, mobil, mailadresse, fødselsdato og -år.

Hvis du ønsker IPP2 skal du aflægge samtlige prøver for at kunne få IPP2 certificering fra MKC.

Du kan læse mere om reglerne for IPP1 og IPP2 på Dansk Kano-og Kajakforbunds hjemmeside.

3. Hvis du ingen erfaring har, men ønsker at lære at ro, skal du gennemgå MKCs begynderinstruktion. Der er online tilmelding på hjemmesiden hvert år den 1. søndag i marts, hvor det er først-til-mølle princippet der er gældende. Instruktionen foretages af frivillige MKC medlemmer, der har taget instruktørkurser i henhold til Dansk Kano-og Kajakforbundes regler. Du kan læse mere på Dansk Kano og Kajakforbunds hjemmeside om indholdet i IPP2 til Tur-og Kapkajak. 

 

Hvad kan du forvente som begynder i MKC?

Som begynder i MKC skal du gennem et instruktionsforløb, hvor du lærer at håndtere kajakken, bliver guidet i den rette roteknik og får viden om de vand- og vejrmæssige forhold du skal forholde dig til.

Du bliver en del af et hold, bestående af andre nybegyndere, som bliver guidet og instrueret i kajaksporten af et team af klubbens engagerede instruktører.
For hvert begynderhold bliver der over en måneds tid afholdt fem kursusgange i klubben fordelt på fire hverdagsaftener og en hel weekenddag. Herudover skal du deltage i et fælles begynderarrangement på Brabrand Rostadion. For at gennemføre begynderkurset, skal du kunne deltage i alle de fastlagte kursusdage for dit hold.

Kursusdagene er hyggelige, sjove og naturligvis også udfordrende, men du er sammen med andre, der er i samme båd som dig og i trygge hænder hos vores erfarne instruktører.

Fokus for instruktionskurset er, at du bliver fri-roet, så du trygt kan tage ud og ro. Du skal gennem nogle bestemte øvelser, som Dansk Kano og Kajakforbund har defineret, omtalt IPP1 og IPP2, samt nogle prøver MKC har opstillet, for at klubben er tryg ved at lade dig ro i kajakken. Du kan læse mere om IPP tur/kapkajak her.
Prøverne omhandler en svømmeprøve, hvor du skal svømme 600 meter i havet foran klubben, samt en kæntringsprøve, hvor du skal ro 200 meter ud, kæntre og svømme ind med din kajak, for til sidst at tømme kajakken for vand inde på land. Begge prøver bliver afholdt under tæt opsyn, så du aldrig er alene på/i vandet.

Efter kursusdagene skal du ud og ro sammen med erfarne roere. Der er mange tilbud fra klubbens medlemmer, som gerne vil tage nye medlemmer med ud og ro, så du holder dig blot til. Du skal ro 75 km, før du kan blive fri-roet og erhverve dig en nøgle til klubben.

Medlemmerne i MKC hjælper gerne til og gør deres for, at nye medlemmer får en god oplevelse og deler gerne ud af tips og tricks, så du får den bedst mulige start på din ro-karriere.
Efter instruktionsforløbet bliver arrangeret en begyndertur til Silkeborgsøerne, hvor du kan prøve at komme på tur og ro i en helt anden slags vand. I 2020 foregår begynderturen i weekenden den 22.-23. august.
Som friroet får du et bevis på, at du er uddannet på IPP2-niveau i tur/kap-kajak.

Et nyt hold bliver introduceret til kajakken, dens udstyr, de mulige indstillinger mv.

Makkeredning bliver øvet under instruktionskurset. Det er nemmere end man tror.

Det er ikke så slemt at kæntre og vi kan lige så godt lære at blive trygge ved det, for vi gør det alle fra tid til anden.