Bliv medlem i MKC

Kunne du tænke dig at blive medlem af MKC?

Bemærk at MKC kun har tur- og kapkajakker. Hvis du ønsker at ro havkajak skal du finde dig en anden klub.

MKC begynderinstruktion 2024

Følgende hold og datoer:
Hold 1 mandage den 27. maj, 3. juni, 10, juni + den 5. august og 12. august
Hold 2 tirsdage den 28. maj, 4. juni, 11. juni + den 6. august og 13. august
Hold 3 torsdage den 30. maj, 6. juni, 13. juni + den 8. august og 15. august

Der lige nu pladser på hold 2 og 3, hvis du er interesseret i at blive optaget på et af holdene send da en mail til instruktion@mkc-kajak.dk 

Holdene begynder maj / juni måned med tre instruktionsaftener (kl. 18-22) for hvert hold, hvor de helt grundlæggende roteknikker introduceres.

Herefter er der KM-roning ifølge med erfarne roere hen over sommeren. Her skal begynderne selv løbende sørge for at melde sig til og sørge for få roet 75 km inden instruktionen fortsætter i august – vigtig at 'få km i armene'.

I august måned følges op med endnu to instruktionsgange, hvor der indøves mere roteknik.

Instruktionsgangene i juni og august er obligatoriske, ligesom der er krav om at opnå et vist antal roede km i løbet af sommeren.

Instruktionsforløbet afsluttes først det efterfølgende forår, hvor bevis for gennemført instruktion (IPP2) kan udstedes.

Pris for deltagelse i begynderinstruktion

Prisen for deltagelse i MKC’s begynderinstruktion (incl. første års kontingent samt evt. udstedelse af IPP2-certifikat) er endnu ikke fastsat for 2024.

Beløbet vil blive opkrævet hos begynderne til betaling ca. 1. april.

Har du roet før?

Alle kajakroere med erfaring fra tur-og kapkajakker kan blive medlem af MKC. Afhængig af erfaring er der forskel på proceduren for optagelse. Har du kun erfaring med havkajak, skal du søge optagelse som begynder.

Hvis du er aktiv roer med IPP2 bevis i tur/kap-kajak kan du indmeldes direkte. Du skal skrive til kasserer@mkc-kajak.dk med oplysning om navn, adresse, IPP2 nummer, mobil, mailadresse, fødselsdato og -år. Har du IPP2 bevis i havkajak, skal du deltage i begynderinstruktion for at blive optaget som medlem af MKC.

Hvis du er tidligere roer og eventuelt overflytter fra anden klub, men er uden dokumenteret roerfaring, skal du efter nærmere aftale aflægge svømmeprøve, samt bevise roteknik svarende til IPP1 i tur-/kapkajak overfor en instruktør. 

Start med at skrive til kasserer@mkc-kajak.dk  med oplysning om navn, adresse, evt. klub, roerfaring, mobil, mailadresse, fødselsdato og -år.

Du er friroet efter at have roet 75 km. Hvis du ønsker IPP2, skal du aflægge samtlige prøver for at kunne få IPP2 certificering fra MKC. Du kan læse mere om reglerne for IPP1 og IPP2 her.

Hvis du ingen erfaring har, men ønsker at lære at ro, skal du gennemgå MKCs begynderinstruktion.

Medlemskab i MKC

Kajakroning tager tid.
En normal aftentur på ca. 10 km (Moesgård strand retur) kan let strække sig over 2-3 timer inklusive omklædning, bad og hyggesnak.

For at få størst glæde af kajakroning er det vigtigt, at du har tid til at tage på vandet regelmæssigt helst 2-3 gang/uge. Det er faktisk den letteste metode til at blive dus med og inkluderet i klubben, især i sommerperioden det første år.

Ved du allerede nu, at din fritid, vil blive meget begrænset denne sommer og efterår, skal du måske vente med optagelse til næste år.

Som medlem af klubben indgår du i et fællesskab med både tilbud og forpligtelser. Klubben er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft og er afhængig af, at medlemmerne velvilligt deltager i oprydning og rengøring af klubhus, vedligeholdelse af kajakker, organisering af arrangementer, med andre ord bidrage til fællesskabet.

Klubben tilbyder en masse klubliv og aktiviteter, fællesture, fester, grill, masser af snak og kaffe, handicaproning, stævner, mm., alt dette og meget mere får du mere viden om senere.

Hvad kan du forvente som begynder i MKC?

Et instruktionsforløb, hvor du lærer at håndtere kajakken, bliver guidet i den rette roteknik, og får viden om de vand- og vejrmæssige forhold, du skal forholde dig til. Under hele forløbet, bliver du fulgt af instruktører som er uddannet efter Dansk Kano og Kajak forbunds regler og krav, herunder færdigheder IPP1 og IPP2 (tur/fitness/kap), som du skal lære.
I det efterfølgende forår, vil du kunne erhverve et IPP2-certificat. Link om IPP-uddannelse

I første del af introduktionsforløbet skal du gennemgå̊ obligatoriske sikkerhedsmæssige prøver. Bl.a. en svømmeprøve, hvor du skal svømme 600 meter i havet foran klubben, en kæntringsprøve, hvor du skal ro 200 meter ud, kæntre og svømme med din kajak ind til land, hvor du tømmer kajakken for vand. Begge prøver bliver afholdt under tæt opsyn, så du aldrig er alene på/i vandet.

Formålet med alle prøverne er at du kan redde dig selv i land, når og hvis du kæntrer.

Du er friroet, når du har gennemført alle fem instruktionsgange samt sikkerhedsprøverne, og du har roet 75 km med ledsagelse. Som friroet kan du få nøgle til klubhuset og må nu ro i lokalt farvand uden ledsagelse resten af sommersæsonen. Vi forventer at de fleste vil være friroet med udgangen af august måned, men alle begyndere skal sørge for at være friroet, inden sæsonen slutter med standerstrygning ca. 1. oktober.

I din anden sæson i MKC mødes du i det tidlige forår med de andre sidste-års-begynder til opsamling af instruktion og øvning af roteknik. I løbet af foråret skal du gennemføre IPP2-prøven, hvorefter du får et IPP2-certifikat som bevis på gennemført uddannelse.

Et nyt hold bliver introduceret til kajakken, dens udstyr, de mulige indstillinger mv.

Makkerredning bliver øvet under instruktionskurset. Det er nemmere end man tror.

Det er ikke så slemt at kæntre og vi kan lige så godt lære at blive trygge ved det, for vi gør det alle fra tid til anden.