Aarhus Kajaksamvirke

MKC er en del af Aarhus kajaksamvirke som i fællesskab bruger Aarhus Kommunes Rostadion ved Brabrand Sø. Herfra kan man ro på banerne og på Aarhus Å ind til Voxhall ved Vester Alle. Denne mulighed er fordelagtig, når der er kraftig vind fra øst, hvor det kan være svært at ro ved klubben. 

Klubberne driver faciliteter og robanerne i fællesskab. Samarbejdet koordineres via brugerudvalget og formandsskabet går på skift mellem klubberne. I 2018 har MKC formandsskabet.

Aarhus Kommunes Rostadion er den eneste 2000 meter kaproningsbane i Jylland og på Fyn, og anvendes af kaproere til træning og afholdelse af stævner. Rostadion er f.eks. kraftcenter for outriggerroerne og Aarhus Kajak Samvirke (ÅKS) afholder Århus Mesterskaber i kort- og langdistance kaproning to gange i løbet af sæsonen, hvor MKC plejer at deltage.  

Udover at ro på rostadion og på bugten, har MKC også del i et Kajakhotel sammen andre klubber i ÅKS. Kajakhotellet består af to containere ved Søren Frichsvej/Falck, og indeholder kajakker til frit lån bland medlemmerne.

Ungdomstræning

Ungdomstræning foregår primært på Brabrand Rostadion for at skabe optimale rammmer for træning og for at unge kan få et fællesskab med ungdomsroere fra andre klubber. 

Adresse

Aarhus Kommunes Rostadion
Vandværksvej 14
8220 Brabrand

Har du spørgsmål angående Brabrand Rostadion og ÅKS, så henvend dig til MKC's repræsentant i brugerudvalget
- se organisationsplan