Kontingent & medlemsskab

Kontingent sæson 2021

  • Senior (19 år og derover) kr. 1.400,-
  • Senior (19 år og derover) der tillige ønsker adgang til Brabrand kr. 1.600 (MKC kr. 1.400 + Brabrand kr. 200)
  • Junior (13 - 18 år) kr. 700,-
  • Junior (13 - 18 år) der tillige ønsker adgang til Brabrand kr. 800,- (MKC kr. 700 + Brabrand kr. 100)
  • Børn ifølge med voksne medlemmer (8 - 12 år) kr. 300,-
  • Begynder (uanset alder) kr. 2.200,- (incl. instruktion, kontingent første år samt IPP-bevis, når uddannelse er gennemført)
  • Passivt medlemskab (uanset alder) kr. 250,-
  • Nøgle engangsgebyr klubnøgle (brik) kr. 100,-
  • Ved lukning af nøgle på grund af restance eller andet, vil der blive opkrævet kr. 300,- for genoptagelse/genåbning af nøgle.
  • Nøgle til Brabrand Rostation engangsgebyr kr. 150,- (opkræves direkte af Brabrand)

Kontingentet gælder en hel sæson og opkræves hvert år pr. 1. april.

Handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser for Marselisborg Kajak Club – Herefter kaldet Klubben 


FORBEHOLD OG PRISER 

Den årlige generalforsamling fastsætter Klubbens kontingenter for én sæson ad gangen. Klubben forbeholder sig ret til at ændre andre priser uden varsel. Alle priser på hjemmesiden er opgivet eksklusiv moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl. 


MEDLEMS VILKÅR 

Som medlem af Klubben accepterer du vores vilkår.

Som medlem er det dit eget ansvar at opdatere dine medlemsoplysninger, herunder oplysning om din mailadresse. Du kan ændre dine medlemsoplysninger ved at logge dig på Klubbens hjemmeside og klikke på dit navn i øverste højre hjørne og gå til ’Ændre indstillinger’.

Faktura for kontingent og andre opkrævninger fremsendes til medlemmerne pr. mail. I mailen er angivet en betalingsfrist, samt et link til betaling med betalingskort. Der er endvidere angivet et link til ’alternative betalingsmuligheder’.

Klubben opfordrer alle medlemmer til at betale kontingent mv. via betalingskort. Det er alene betalingskortene Dankort og Visa/dankort, der er godkendt til betaling af Klubben og Nets. Det er også muligt at betale ved bankoverførsel. Dette er dog en mere arbejdskrævende proces for Klubben, så vi foretrækker, at medlemmerne betaler via betalingskort.

I forbindelse med din betaling med betalingskort kan du godkende, at dine kortoplysninger gemmes, og at Klubben fremover må trække opkrævninger automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en mail, som fortæller dig hvor meget og hvornår, der bliver trukket penge på dit kort. Du har mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ønsker det. Klubben benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalings løsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Klubben, men hos Dibs. 

Hvis du ikke er tilmeldt automatisk betaling, skal du selv sørge for at få betalt kontingent inden den angivne betalingsfrist. Ved manglende betaling bliver der jf. Klubbens vedtægter kun udsendt én rykker. Hvis du fortsat ikke betaler, bliver du tvangsudmeldt af Klubben.

Hvis dit betalingskort udløber, bliver spærret, eller lignende, er du selv ansvarlig for at foretage tilmelding af et nyt betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort ved at logge dig ind på Klubbens hjemmeside. Klik på dit navn i øverste højre hjørne og gå til ’Mit betalingskort’.

Du kan til enhver tid se, om du har ubetalte regninger liggende. Du logger dig ind på klubbens hjemmeside. Klik i øverste højre hjørne og gå til ’Mine regninger’. Samme sted kan du se kvitteringer for alle dine betalte regninger.


KVITTERING 

Du modtager via mail en kvittering ved træk fra dit betalingskort. 

Betaler du i stedet via bankoverførsel udsendes ikke kvittering via mail. Men når betalingen er registreret af kassereren, vil du kunne se en kvittering for indbetalingen under ’Mine regninger’.


OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB 

Ønsker du ikke længere medlemsskab af Klubben, kan du anmode om udmeldelse ved at logge dig ind på Klubbens hjemmeside. Klik på dit navn i øverste højre hjørne og gå til ’Udmeldelse’. Du kan stoppe dit medlemskab ved udmeldelse senest en måned før udgangen af en kontingentperiode. 

I forbindelse med udmeldelse skal evt. økonomiske mellemværende med klubben afvikles. Du kan ikke få tilbagebetalt kontingent for en evt. ikke-aktiv del af kontingentperioden. Efter din udmeldelse, sender Klubben ikke flere opkrævninger, og der sker ikke længere automatisk træk på dit betalingskort. 


FORTRYDELSE VED TILMELDING

Ved tilmelding til begynderinstruktion betaler nye medlemmer dels for en plads på instruktionsholdet og dels kontingent for medlemskab af Klubben den første sæson. Ved evt. framelding til instruktionsforløbet tidligere end 30 dage før kursusstart, kan du får hele det indbetalte beløb tilbagebetalt.

Ved afbud senere end 30 dage før kursusstart kan du kun regne med at kunne få tilbagebetalt det indbetalte kontingent, da du ikke bliver medlem af Klubben. Din betaling for instruktion kan kun tilbagebetales, hvis din reserverede plads på instruktionsholdet bliver overtaget af en anden.


REKLAMATIONSRET 

Da der ikke er tale om fysiske produkter men ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder omkring opkrævning og betaling, som du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding. 


MEDLEMMETS ANSVAR 

Klubben forbeholder sig ret til at spærre et medlems adgang til hjemmesiden og Klubben ved evt. manglende betaling, samt hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller foreningssystemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.

Om kajakroning i MKC

Marselisborg Kajak Club har tur- og kapkajakker i flere sværhedsgrader, fra stabile turkajakker til begyndere og teknisk krævende kajakker til øvede.

MKC har ingen havkajakker, men klubben har et sæt polokajakker, så man kan komme ud og lege i bølger.

Overvejelser før du ansøger om medlemskab

Kajakroning tager tid. En normal aftentur på ca. 10 km (Moesgård strand retur) kan let strække sig over 2-3 timer inklusive omklædning, bad og hyggesnak. For at få størst glæde af kajakroning er det vigtigt, at du har tid til at tage på vandet regelmæssigt, specielt den første sæson. Derfor: Ved du allerede nu, at rejser, flytning, arbejde etc. begrænser dig til sommer, skulle du måske vente til næste år?

For at du får fuldt udbytte af dit medlemskab, kræver det, at du selv er aktiv. Jo mere du færdes i klubben og deltager i de forskellige aktiviteter, jo hurtigere vil du føle dig hjemme. Der findes rigtig mange tilbud såsom weekendture, klubaften med handicaproning, kaproning, fester, løbeaften med madklub m.m.hvor du kan møde andre medlemmer og få en tilknyting til stedet - og nogle at ro med.

Som medlem af klubben indgår du i et fællesskab med både tilbud og forpligtelser. Klubben er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft og er afhængig af, at medlemmerne velvilligt deltager i rengøring af klubhus, reparation af kajakker, organisering af arrangementer, osv.

Udmeldelse og overførsel til passivt medlemsskab

Sletning af medlemskab eller overflytning til passivt medlemskab, samt tilbagebetaling af nøglegebyr.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab 
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Klubben, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben. 

Hvis du ønsker at ændre dit medlemsskab fra aktivt til passivt medlem, eller omvendt, skal du udfylde følgende formular.