Nyhedsbrev december 2018

20. december 2018 17:03 , af Rigmor Korsgaard

Kære MKC-medlemmer

Dette korte nyhedsbrev fra bestyrelsen drejer sig om vinteraktiviteter og generalforsamling 2019.

Vinteraktiviteter

Julen nærmer sig, det er bælgmørkt, og det kan for mange være vanskeligt at komme ud at ro - måske bortset fra i weekenden.

Heldigvis har MKC også en række vinteraktiviteter. Dels nogle faste aktiviteter, og dels nogen, der igangsættes på egen hånd af klubbens medlemmer. Hvis du som medlem har lyst til at afholde en aktivitet på land eller i vandet, så tag endelig initiativ.

Ofte bliver facebook brugt til kommunikation og evt. tilmelding af initiativer. For at se de opslåede aktiviteter på facebook, er det nødvendigt at være medlem af den lukkede MKC-gruppe her.

Der er dog også mulighed for at lægge opslag på MKC’s hjemmeside. Her kan alle medlemmer skrive. Hvis opslaget også/i stedet lægges her, når det også ud til de medlemmer, der ikke bruger facebook. Man kan vælge at sætte hjemmesiden op til, at man får en mail, hver gang der kommer et nyt opslag på hjemmesiden.

Tal med et par klubkammerater, hvis du gerne vil lave et opslag eller en begivenhed, men er i tvivl om, hvordan du gør det.

Det sidste nye initiativ er brætspil. Det er en god ide at bruge klubhuset til det i de mørke vintermåneder. Så byd endelig ind med flere datoer.

MKC har som fast aktivitet vintersvømning på Svømmestadion ved Ingerslevs Boulevard hver onsdag morgen kl. 7.00-7.50 undtaget skoleferier i perioden primo oktober til ultimo marts. Frivillige fra MKC er på skift livreddere ved vores baner. Fredag aften kl. 20.00-21.30 råder alle roklubberne i Aarhus på samme måde over nogle baner på Svømmestadion. Her kan MKCs medlemmer også deltage.

Det er gratis for MKC’s medlemmer at deltage i begge former for vintersvømning, og der er ingen tilmelding. Hvis du vil svømme med, siger du bare ved indgangen, at du kommer fra MKC. Alle skal jo til enhver tid kunne svømme 600m i havet, så det er en rigtig god idé at få tjekket svømme-færdighederne inden sæsonstart!

Generalforsamling 2019

Generalforsamling skal afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse med dagsorden og bilag til generalforsamlingen udsendes senere. Men sæt allerede nu kryds i din kalender mandag den 28. januar 2019 kl. 19.00, hvor generalforsamlingen vil blive afholdt i klubhuset.

Hvis du har forslag, som du ønsker at generalforsamlingen skal behandle, skal du være opmærksom på, at dine forslag jf. klubbens vedtægter skal være indsendt til bestyrelsen inden jul. Vær også opmærksom på, at eventuelle forslag skal være formuleret på en måde, som giver generalforsamlingen mulighed for konkret at tage stilling enten for eller imod. Det er ikke tilstrækkeligt blot at angive et emne, som man ønsker drøftet på mødet.

God jul

Tak til alle medlemmer for et godt kajakår 2018. Vi vil gerne ønske alle en god jul og godt nytår.

Venlig hilsen fra alle i bestyrelsen