Nyhedsbrev marts 2021 - generalforsamling er igen udsat

3. marts 2021 18:42 , af Rigmor Korsgaard

Kære medlem af MKC

Dette nyhedsbrev handler om:

 • Årets generalforsamling er pga. covid-19 restriktioner udsat til den 24. april
 • Digital afstemning om årets kontingent
 • Gældende covid-19 restriktioner

 

Generalforsamling udsættes

På grund af de gældende covid-19 restriktioner har bestyrelsen besluttet endnu engang at udskyde årets ordinære generalforsamling 2021. Denne gang er generalforsamlingen udskudt til at blive afholdt i forbindelse med standerhejsningen lørdag den 24. april kl. 10.00. Umiddelbart efter generalforsamlingen hejser vi standeren.

Generalforsamlingen skal jf. klubbens vedtægter afholdes i januar, men vi valgte lige efter nytår at udskyde generalforsamlingen til i første omgang den 15. marts. Der gælder imidlertid stadig et forsamlingsforbud på 5 personer (undtagen ved udendørs idræt), og mindsteafstanden er fortsat 2 meter. Derfor er vi desværre nødt til at udskyde generalforsamlingen endnu engang.

Bestyrelsen har overvejet i stedet at gennemføre generalforsamlingen via en digital platform. Det vil dog ikke være uden problemer, – både for os at afvikle mødet, og for en del af klubbens medlemmer at deltage i mødet. Derfor har vi har valgt i stedet at satse på, at restriktionerne ud på foråret vil være så lempelige, at vi kan gennemføre generalforsamlingen fysisk i klubben.

Alle valg til bestyrelsen, herunder til formandsposten, afventer derfor, at vi forhåbentlig kan mødes fysisk i slutningen april. Behandling af indsendte forslag til generalforsamlingen, aflæggelse af årsberetning og regnskab 2020, samt beslutning om budget 2021 afventer ligeledes.

 

Afstemning om kontingent 2021

Da årets kontingent skal betales pr. 1. april, og derfor skal opkræves i løbet af marts måned, kan fastlæggelsen af kontingentets størrelse ikke afvente den udsatte generalforsamling i april.

Vi udsender derfor snarest en digital afstemning (surveymonkey) til klubbens aktive medlemmer. Du får en særskilt mail, hvor der vil være et link til afstemningen. Følg linket og afgiv din stemme enten for eller imod bestyrelsens forslag til kontingenter 2021.

Bestyrelsens forslag er, at kontingentet skal fastholdes uændret for de nuværende medlemmer. Dvs.:

 • Senior (19 år og derover) kr. 1.400,-
 • Senior (19 år og derover) med adgang til Brabrand kr. 1.600,-
 • Junior (13 - 18 år) kr. 700,-
 • Junior (13 - 18 år) med adgang til Brabrand kr. 800,-
 • Børn ifølge med voksne medlemmer (8 - 12 år) kr. 300,-
 • Passivt medlemskab (uanset alder) kr. 250,-
 • Klubnøglebrik kr. 100,-

Bestyrelsen foreslår endvidere, at begynderkontingentet (uanset alder og incl. instruktionskursus, 1. års kontingent samt IPP2-certifikat) skal stige til 2.200 kr. Begynderkontingentet har hidtil kostet 1.800 kr. Der forventes ingen problemer med fortsat at rekruttere begyndere til instruktionsforløbet.

Med den foreslåede prisstigning kommer prisen på niveau med andre klubbers tilsvarende begynderkontingent. Formålet med prisstigningen er også at undgå, at nogen vælger at deltage i MKC i ét år blot for at få et IPP2-certifikat, og ikke for at forblive medlem af klubben.

 

Gældende covid-19 restriktioner

Regeringen har pr. 1. marts udmeldt nogle lempelser af de hidtidige covid-19 restriktioner. Bl.a. er forsamlingsforbuddet hævet til 25 personer for udendørs aktiviteter i regi af foreninger. For MKC er de udmeldte lempelser desværre ikke mærkbare.

De hidtidige restriktioner vedr. indendørs aktiviteter er således forlænget til 5. april (dvs. til og med påske). Det betyder bl.a. at alle indendørs idrætsfaciliteter samt klub- og foreningsfaciliteter skal holdes lukket. Det er kun tilladt at benytte toiletter, depoter mv. til kortvarige ophold. Det er ikke tilladt at benytte omklædningsrum til omklædning og bad. Der gælder fortsat en mindsteafstand på 2 meter.

I MKC gælder derfor stadig følgende:

 • Klubhuset er lukket for alle aktiviteter, herunder opholdsrum, motionsrum, omklædningsrum, sauna, mv.
 • Det er OK at tage ud at ro, herunder hente kajak, pagaj og svømmevest i båderum.
 • Klubbens omklædningsfaciliteter må ikke benyttes. Du skal derfor klæde om hjemme eller på stranden. Værkstedet må ikke benyttes til omklædning.
 • Du må anvende klubbens toilet på perronen. Men vær grundig med at gøre rent og spritte af efter dig efter hver benyttelse.
 • Benyt Rokort-app på din egen telefon/tablet til registrering af tur.
 • Efter brug skal kajak, pagaj og svømmevest vaskes i sæbevand.
 • Hvis du bruger din egen svømmevest, så tag den med hjem. 
 • Restriktionerne gælder også på Brabrand. Her er det også fortsat OK at ro, men der er ikke adgang til omklædningsrum mv.
 • Hent gerne SmitteStop App'en, og hvis du føler dig syg, så bliv hjemme!

 

Mange hilsner fra (den endnu siddende) bestyrelse